Wat is nu eigenlijk de ADH-waarde op het voedingsetiket?

Geplaatst op

Wat is nu eigenlijk de ADH-waarde op het voedingsetiket?

Wanneer je een voedingsetiket met aandacht gaat bekijken vind je er heel veel gegevens over het product op terug. Niet enkel de ingrediënten maar ook de voedingswaarden zijn van belang. Die laatsten worden vaak weergegeven als % ADH-waarde, oftewel Algemeen Dagelijkse Hoeveelheid. Dit advies is opgesteld door De Gezondheidsraad.

De ADH-waarden geven een goede indicatie van de hoeveelheid voedingsstoffen die je ongeveer per dag binnen moet krijgen voor een optimaal intern milieu. Het is niet de minimum hoeveelheid die je dient in te nemen, maar de hoeveelheid die men als volwassenen zou moeten innemen. Toch betekent dit niet dat je lichaam een tekort gaat ervaren indien niet aan de aanbevolen hoeveelheid kan worden voldaan. De waarden zijn zo opgesteld dat de meerderheid van de bevolking bij dergelijke inname boven de behoeften uitkomt en dat er dus zeker geen tekorten kunnen plaatvinden.

 

Meten is wetenADH-waarde

 

De ADH-waarden zijn dus de aanbevolen hoeveelheden die een gemiddelde volwassene persoon zou moeten innemen. Die aanbevolen waarden worden berekend op basis van een gemiddeld energieverbruik van 2000 kcal of 8400 kJ per dag. Die hoeveelheid dekt meer dan 97,5% van de bevolking. Uiteraard kan de energiebehoefte of de ADH-waarde variëren afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en de fysieke inspanning van de persoon in kwestie. Raadpleeg hiervoor je arts.

De ADH kan alleen worden berekend als er voldoende gegevens zijn om een gemiddelde behoefte te

schatten. Als de gemiddelde behoefte en daarmee de ADH niet te bepalen zijn wordt een adequate inname (AI) voorzien. Dat is de laagste bekende hoeveelheid van een voedingsstof die voorziet in de behoefte van vrijwel de hele bevolking. De AI zal daardoor veelal hoger zijn dan de ADH wanneer deze vast te stellen zou zijn.

Naast deze twee waarden bestaat er ook nog de MTI (= Maximale Toelaatbare Inname). Dat is het hoogste niveau van inname waarbij geen schadelijke effecten waargenomen of te verwachten zijn volgens de momenteel beschikbare gegevens. Men kan dus wel te veel van bepaalde voedingstoffen innemen.